Tilanteessa, jossa ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomittua syytetään hänen ennen tämän rangaistuksen tuomitsemista tekemästään muusta rikoksesta, voidaan aikaisempi jo määrätty ehdoton vankeusrangaistus ottaa uutta rangaistusta määrättäessä kohtuullisessa määrin huomioon rangaistusta alentavana tai lieventävänä seikkana. Niin ikään aikaisemmin tuomittu yhdyskuntapalvelurangaistus voidaan ottaa huomioon uutta rangaistusta tuomittaessa.

Mikäli kyseessä on tilanne, jossa nuorisorangaistukseen tuomittu henkilö tuomitaan ehdottomaan vankeusrangaistukseen ennen nuorisorangaistuksen tuomitsemista tehdystä rikoksesta, taikka nuorisorangaistuksen tuomitsemisen jälkeen, mutta ennen täytäntöönpanon päättymistä tehdystä uudesta rikoksesta, voidaan henkilö tuomita tästä ja aiemmasta rikoksesta yhteiseen ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

Nopeaa apua lakiasioihin.