Mikäli tehdystä teosta tuomitaan vankeutta ehdollisena, lykkääntyy rangaistuksen täytäntöönpano koeajaksi. Tämä ehdollisen vankeuden koeaika on pituudeltaan vähintään yksi vuosi ja enintään kolme vuotta. Koeaika alkaa tuomion julistamisesta tai antamisesta.

Ehdolliseen vankeuteen tuomitulle tulee tuomiota julistettaessa tai annettaessa ilmoittaa koeajan päättymispäivä sekä ne perusteet, joiden nojalla rangaistus voidaan määrätä pantavaksi täytäntöön.

Mikäli tuomittu tekee meneillään olevana koeaikana rikoksen, josta tuomioistuimen harkinnan mukaan tulisi tuomita rangaistuksena ehdotonta vankeutta, ja josta syyte on nostettu vuoden kuluessa koeajan päättymisestä, voi tuomioistuin määrätä ehdollisen vankeuden pantavaksi täytäntöön. Tässä tilanteessa täytäntöönpantavasta aiemmasta rangaistuksesta ja koeajalla tehdystä rikoksesta tuomittavasta rangaistuksesta määrätään yhteinen ehdoton vankeusrangaistus. Tuomioistuin voi niin ikään harkintansa mukaan määrätä ehdollisen vankeuden täytäntöönpantavaksi ainoastaan osittain, jolloin rangaistus jää muulta osin ehdolliseksi entisin koeajoin.

Mikäli rangaistusta ei määrätä täytäntöönpantavaksi, rangaistus raukeaa.

Nopeaa apua lakiasioihin.