Milloin tuomittu päästetään ehdonalaiseen vapauteen, alkaa koeaika, joka on vapauttamishetkellä jäljellä olevan vankeusrangaistuksen, nk.jäännösrangaistus, pituinen. Koeajan pituus voi kuitenkin olla kestoltaan enintään kolme vuotta. Elinkautiseen vankeuteen tuomitun vangin ehdonalaisen vapauden koeaika ja jäännösrangaistus ovat niin ikään kolme vuotta. Mikäli koko rangaistuksen vankilassa suorittanut tekee kolmen vuoden aikana siitä, kun hän on vapautunut suorittamasta koko rangaistusaikaa vankilassa rikoksen, josta tuomioistuimen harkinnan mukaan olisi tuomittava rangaistuksena ehdotonta vankeutta, on tämä rangaistuksen koventamisperuste.

Mikäli tuomittu tekee koeaikana rikoksen, josta tuomioistuimen harkinnan mukaan olisi tuomittava ehdotonta vankeutta, ja josta syyte on nostettu vuoden kuluessa koeajan päättymisestä, voi tuomioistuin syyttäjän vaatimuksesta määrätä jäännösrangaistuksen pantavaksi täytäntöön. Täytäntöön pantavasta jäännösrangaistuksesta ja koeajalla tehdystä uudesta rikoksesta määrätään yhteinen ehdoton vankeusrangaistus.

Jäännösrangaistus voidaan jättää määräämättä täytäntöön pantavaksi mikäli suuri osa koeajasta on suoritettu ennen kuin edellä tarkoitettu rikos on tapahtunut, jäännösrangaistus on lyhyt, koeajalla tehdystä rikoksesta tuomittava rangaistus on lyhyt taikka tekijälle koeajalla tehdystä rikoksesta johtuvan tai tuomiosta aiheutuvan muun seurauksen vuoksi yhteinen rangaistus johtaisi kohtuuttomaan lopputulokseen.

Tuomioistuin voi niin ikään harkintansa mukaan määrätä jäännösrangaistuksen täytäntöönpantavaksi ainoastaan osittain. Tällöin ehdonalainen vapaus jatkuu entisin koeajoin.

Nopeaa apua lakiasioihin.