Mikäli rikoksentekijä tuomitaan vähintään kolmen vuoden pituiseen vankeusrangaistukseen murhasta, taposta, surmasta, törkeästä pahoinpitelystä, törkeästä raiskauksesta, törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, törkeästä ryöstöstä, törkeästä tuhotyöstä, joukkotuhonnasta, rikoksesta ihmisyyttä vastaan, törkeästä rikoksesta ihmisyyttä vastaan, sotarikoksesta, törkeästä sotarikoksesta, törkeästä ihmiskaupasta, panttivangin ottamisesta, törkeästä terveyden vaarantamisesta, ydinräjähderikoksesta, kaappauksesta, terrorismista tai terrorismin yrityksestä tai osallisuudesta; taikka, mikäli rikoksentekijä on rikosta edeltäneiden kymmenen vuoden aikana syyllistynyt johonkin edellä mainittuun rikokseen taikka mikäli jokin edellä mainittu rikos on tehty kolmen vuoden kuluessa siitä, kun vanki on vapautunut suorittamasta koko rangaistusaikaa vankilassa tai elinkautista vankeutta, tai hänet on päästetty ehdonalaiseen vapauteen; taikka mikäli rikoksentekijää itseään on rikoksista ilmenevien seikkojen ja muun selvityksen perusteella pidettävä erittäin vaarallisena toisten hengelle, terveydelle tai vapaudelle, voi tuomioistuin syyttäjän vaatimuksesta päättää rangaistukseen tuomitessaan, että tuomittu rikoksentekijä vapautuu vankilasta vasta hänen suoritettuaan tuomitun rangaistusajan kokonaan.

Mikäli kyseessä on tilanne, jossa on tuomittu kahdesta tai useammasta rikoksesta tuomitaan määräaikainen yhteinen vankeusrangaistus, on edellä tarkoitetun päätöksen edellytyksenä se, että ainakin yksi rikoksista on edellä mainittu vakava rikos ja että siitä rikoksesta erikseen tuomittaessa seuraisi vähintään kolmen vuoden pituinen vankeusrangaistus.

Koko rangaistusaikaa suorittamaan määrätty päästetään ehdonalaiseen vapauteen hänen suoritettuaan rangaistuksestaan viisi kuudesosaa, ellei häntä enää ole pidettävä erittäin vaarallisena toisten hengelle, terveydelle tai vapaudelle. Ehdonalainen vapauttaminen voi tapahtua aikaisintaan silloin, kun vankilassaoloaikaa on kertynyt kolme vuotta. Vanki voidaan ennen ehdonalaista vapauttamista määrätä valvottuun koevapauteen. Ellei kyseistä vankia päästetä ehdonalaiseen vapauteen ollenkaan, sijoitetaan hänet valvottuun koevapauteen kolmea kuukautta ennen vapauttamista.

Nopeaa apua lakiasioihin.