Mikäli rikos on tehty alle 18-vuotiaana, voidaan siitä määrätä nuorisorangaistus. Nuorisorangaistus voidaan määrätä, mikäli pelkkä sakko on kyseisen rikoksen vakavuus, sekä rikoksesta ilmenevä tekijän syyllisyys ja tekijän aikaisemmat rikokset huomioon ottaen rangaistuksena riittämätön, mutta painavat syyt eivät silti vaadi ehdottoman vankeusrangaistuksen tuomitsemista; sekä mikäli nuorisorangaistukseen tuomitsemista pidetään perusteltuna rikoksentekijän sosiaalisen selviytymisen edistämiseksi sekä mahdollisten toteutettavien uusien rikosten ennalta estämiseksi. Nuorisorangaistusta voidaan tuomita vähintään neljä kuukautta ja enintään yksi vuosi. Nuorisorangaistukseen tuomittu on valvonnassa tuomitun rangaistuksen ajan.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.