Mikäli kyseessä on tilanne, jossa jostakin toteutetusta rikoksesta tulee yleisen rangaistuksen ohella tuomita tekijälleen viraltapano tai muu vastaava seuraamus, on tämä seuraamus tuomittava myös yhteisen rangaistuksen ohella.

Yhteistä rangaistusta mitattaessa otetaan tuomion lähtökohdaksi se rikos, josta voidaan tuomita ankarin rangaistus.

Nopeaa apua lakiasioihin.