Tuomittavaa rangaistusta lieventävänä seikkana otetaan huomioon myös tekijälle itselleen rikoksesta johtunut tai hänelle tuomiosta aiheutuva muu seuraus; sekä, tekijän korkea ikä, heikko terveydentila tai muut vastaavat tai vaikuttavat henkilökohtaiset olot; sekä rikoksen tekemisestä mahdollisesti jo kulunut huomattavan pitkä aika. Edellytyksenä tuomion lieventämiselle äsken mainituin perustein on se, että vakiintuneen käytännön mukainen rangaistus johtaisi kyseisessä yksittäistapauksessa joko kohtuuttomaan taikka poikkeuksellisen haitalliseen lopputulokseen.

Nopeaa apua lakiasioihin.