Rangaistusta voidaan koventaa, mikäli tähän on erityistä syytä. Määrättävän rangaistuksen koventamisperusteita ovat: rikollisen toiminnan suunnitelmallisuus, rikoksen tekeminen järjestäytyneen vakavia rikoksia toteuttavan rikollisryhmän jäsenenä, rikoksen tekeminen palkkiota vastaan, rikoksen kohdistaminen joko kansalliseen, rodulliseen, etniseen tai muuhun sellaiseen kansanryhmään kuuluvaan henkilöön, perusteena tähän ryhmään kuuluminen, rikoksen tekijän aiempi rikollisuus, mikäli sen ja uuden rikoksen suhde osoittaa rikosten samankaltaisuuden taikka muun seikan johdosta, joka ilmentää rikoksen tekijässä ilmeistä piittaamattomuutta lain kielloista ja käskyistä.

Nopeaa apua lakiasioihin.