Rangaistusta voidaan lieventää, mikäli tähän on erityistä syytä. Määrättävän rangaistuksen lieventämisperusteita ovat: rikoksen tekemiseen vaikuttanut huomattava painostus, uhka taikka muu vastaava seikka jota ilman rikoksentekijä ei olisi rikosta toteuttanut, rikokseen johtanut voimakas inhimillinen myötätunto taikka poikkeuksellinen ja ennakoimaton ja arvaamaton houkutus, asianomistajan poikkeuksellisen suuri myötävaikutus tai muu vastaava seikka, joka on saanut aikaan rikoksen tekijän heikentyneen kyvyn noudattaa lakia, rikoksen tekijän ja asianomistajan välillä saavutettu sovinto taikka tekijän muu pyrkimys estää tai poistaa rikoksensa vaikutuksia taikka tekijän pyrkimykset edistää rikoksen selvittämistä sekä se, että tekijä on tehnyt rikoksen alle 18-vuotiaana tai rikos on jäänyt yrityksen asteelle, tekijä tuomitaan avunantajana rikokseen tai hänen osallisuutensa rikokseen on muuten muiden osallisuutta selvästi vähäisempi, rikos on tehty sellaisissa olosuhteissa, jotka läheisesti muistuttavat vastuuvapausperusteiden soveltamiseen johtavia olosuhteita taikka lieventämiseen on muu erityinen poikkeuksellinen peruste. Määrättävää rangaistusta lieventää myös se, että rikos on tehty alentuneesti syyntakeisena.

Nopeaa apua lakiasioihin.