Tehdystä rikoksesta määrätään tekijälleen rangaistus. Niin kutsuttuja yleisiä rangaistuslajeja ovat rikesakko, sakko, ehdollinen vankeus, yhdyskuntapalvelu ja ehdoton vankeus. Lisäksi on olemassa niin kutsuttuja erityisiä rangaistuksia, jotka ovat alle 18-vuotiaana tehdystä rikoksesta määrättävä nuorisorangaistus, virkamiehiä varten suunnatut varoitus ja viraltapano, sotilaan ja muun vastaavan henkilön kurinpitorangaistuksina varoitus, poistumisrangaistus, kurinpitosakko ja aresti, sekä oikeushenkilölle tuomittava yhteisösakko.

Rangaistus tulee määrätä noudattaen kyseisestä rikoksesta säädettyä rangaistusasteikkoa. Asteikosta voidaan poiketa vain, mikäli näin on laissa määritetty. Rangaistusta määrättäessä tulee ottaa huomioon kaikki lain mukaan rangaistuksen määrään ja lajiin vaikuttavat perusteet sekä rangaistuskäytännön yhtenäisyys. Samasta teosta eri tilanteissa määrättävät rangaistukset eivät lähtökohtaisesti saisi poiketa toisistaan. Määrättävä rangaistus tulee mitata niin, että tämä on oikeudenmukaisessa suhteessa kyseisen rikoksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen, sekä teon vaikuttimiin ja rikoksesta ilmenevään muuhun tekijän syyllisyyteen nähden.

Nopeaa apua lakiasioihin.