Tuomioistuimen on mahdollisuus jättää rikoksentekijä kokonaan rangaistuksen tuomitsematta, mikäli tehtyä rikosta voidaan tämän haitallisuuteen tai tästä ilmenevään tekijän syyllisyyteen nähden pitää kokonaisuutena arvostellen vähäisenä, mikäli tekijä on tehnyt rikoksensa alle 18-vuotiaana ja tehdyn teon katsotaan johtuneen kyseiseen ikään liittyvästä ymmärtämättömyydestä tai harkitsemattomuudesta, mikäli rikos on joko tekoon tai tekijään itseensä liittyvistä erityisistä syistä rinnastettavissa anteeksiannettavaan tekoon, mikäli kyseinen rikos itsessään ei yhteistä rangaistusta määrättäessä vaikuttaisi kokonaisrangaistuksen määrään taikka määrättävää rangaistusta voidaan pitää kohtuuttomana tai tarkoituksettomana.

Nopeaa apua lakiasioihin.