Mikäli tekijä on tehnyt rikoksen alle 18-vuotiaana, rikos on jäänyt yritykseen, tekijä tuomitaan avunantajana rikokseen tai hänen osallisuutensa rikokseen on muuten muiden osallisuutta selvästi vähäisempi, rikos on tehty sellaisissa olosuhteissa, jotka läheisesti muistuttavat vastuuvapausperusteiden soveltamiseen johtavia olosuhteita taikka lieventämiseen on muu erityinen poikkeuksellinen peruste, määrätään rangaistus noudattaen lievennettyä rangaistusasteikkoa. Lievennettyä rangaistusasteikkoa käytettäessä saa tekijälle tuomita enintään kolme neljännestä rikoksesta säädetyn vankeus- tai sakkorangaistuksen enimmäismäärästä ja vähintään rikoksesta säädetyn rangaistuslajin vähimmäismäärän. Mikäli rikoksesta voisi seurata elinkautinen vankeus, on enimmäisrangaistus kaksitoista vuotta vankeutta ja vähimmäisrangaistus kaksi vuotta vankeutta. Edellä mainittua sovelletaan myös määrättäessä rangaistusta rikoksen alentuneesti syyntakeisena tehneelle. Mikäli rikoksesta säädetty ankarin rangaistus olisi vankeutta määräajaksi, voi tuomioistuin erityisen painavista syistä määrätä edellä esitetyissä tapauksissa rangaistukseksi vankeuden sijasta sakkoa.

Nopeaa apua lakiasioihin.