Virallinen syyttäjä saa jättää rangaistusvaatimuksen oikeushenkilöä vastaan tekemättä, mikäli oikeushenkilön laiminlyönti tai sen johdon taikka oikeushenkilössä tosiasiallista päätösvaltaa käyttävän osuus rikoksessa on ollut vähäinen taikka mikäli oikeushenkilön toiminnassa tehdystä rikoksesta ei ole aiheutunut muuta kuin vähäistä vahinkoa tai vaaraa ja oikeushenkilö itse on vapaaehtoisesti ryhtynyt tarpeellisiin toimiin uusien rikosten ehkäisemiseksi. Rangaistusvaatimus saadaan jättää tekemättä myös silloin, mikäli kyseessä on tilanne, jossa oikeushenkilön johtoon kuuluva tuomitaan rikoksesta rangaistukseen ja jossa oikeushenkilö itse on pieni, ja jossa rangaistukseen tuomittavan omistusosuus oikeushenkilössä on suuri tai hänen henkilökohtainen vastuunsa oikeushenkilön velvoitteista on merkittävä, mikä jo itsessään vaikuttaa oikeushenkilön toimintaan tämän johtoon kuuluvan saaman rangaistuksen vuoksi, ja olisi todennäköistä ettei oikeushenkilöä tämän vuoksi tuomittaisi erikseen yhteisösakkoon.

Nopeaa apua lakiasioihin.