Tuomioistuimella on mahdollisuus tehdä rangaistusta määrätessään valinta ehdollisen ja ehdottoman vankeuden välillä. Määräaikainen, enintään kahden vuoden mittainen vankeusrangaistus voidaan määrätä ehdolliseksi, nk. ehdollinen vankeus, ellei rikoksen vakavuus, tai rikoksesta ilmenevä tekijän syyllisyys tai tekijän aikaisempi rikollisuus edellytä ehdottomaan vankeuteen tuomitsemista. Alle 18-vuotiaana tehdystä rikoksesta ei lähtökohtaisesti saa tuomita ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Tästä voidaan poiketa painavasta syystä. Mikäli pelkkää ehdollista vankeutta on pidettävä tehdystä rikoksesta riittämättömänä rangaistuksena, on ehdollisen vankeuden ohella mahdollista tuomita rangaistukseksi sakkoa, taikka mikäli ehdollinen vankeus on kestoltaan pidempi kuin yksi vuosi, yhdyskuntapalvelua. Alle 21-vuotias rikoksentekijä voidaan tuomita ehdollisen vankeuden tehostamiseksi koeajaksi valvontaan.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.