Vanki on mahdollista päästää valvottuun koevapauteen. Tämä on mahdollista tehdä edistettääkseen vangin yhteiskuntaan sijoittumista. Valvotun koevapauden ollessa kyseessä, voidaan vanki sijoittaa koevapauteen vankilan ulkopuolelle teknisin välinein tai muulla tavoin erityisesti valvottuna. Kyseinen koevapaus voidaan aloittaa enintään kuusi kuukautta ennen vangin ehdonalaista vapauttamista.

Valvotun koevapauden edellytyksenä on se, että koevapaus edistää lain mukaisen rangaistusajan suunnitelman toteutumista; sekä, että vangin rangaistusaikaisesta käyttäytymisestä sekä hänestä itsestään ja rikollisuudestaan saatujen tietojen perusteella voidaan koevapauden ehtojen noudattamista pitää todennäköisenä; sekä, että vanki sitoutuu olemaan käyttämättä päihdyttäviä aineita ja muita dopingaineita ja sitoutuu päihteettömyyden valvontaan; sekä, että vanki sitoutuu noudattamaan yhteydenpitovelvoitetta sekä muita laitoksen ulkopuolella liikkumiseen ja toimintaan osallistumiseen liittyviä välttämättömiä kirjallisia ehtoja; sekä, että vangin koevapauden ehtojen noudattamista voidaan soveltuvin tavoin valvoa; sekä, että vanki suostuu siihen, että vankeinhoitoviranomaiset saavat olla tarpeellisessa määrin yhteydessä muihin viranomaisiin, yksityisiin yhteisöihin ja henkilöihin koevapauden edellytysten selvittämistä taikka ehtojen noudattamista koskevissa asioissa.

Mikäli valvotun koevapauden edellytykset eivät enää päätöksen tekemisen jälkeen täyty, koevapaus peruutetaan. Mikäli vanki vastaavasti rikkoo ehtoja päihdyttävien aineiden ja muiden dopingaineiden käyttämättä jättämisestä sekä päihteettömyyden valvonnasta; taikka ehtoa sitoutua noudattamaan yhteydenpitovelvoitetta sekä muita laitoksen ulkopuolella liikkumiseen ja toimintaan osallistumiseen liittyviä välttämättömiä kirjallisia ehtoja; taikka tekee vankilan ulkopuolella rikoksen, annetaan vangille varoitus taikka peruutetaan koevapaus enintään kuukauden määräajaksi taikka kokonaan.

Nopeaa apua lakiasioihin.