Vankeusrangaistuksella tarkoitetaan rangaistusta, jonka sisältönä on rikoksentekijän vapauden menettäminen tai sen rajoittaminen. Vankeutta tuomitaan joko määräajaksi tai elinkaudeksi. Määräaikainen vankeusrangaistus voi olla pituudeltaan vähintään neljätoista päivää ja enintään kaksitoista vuotta, tai, mikäli kyseessä on yhteinen rangaistus, enintään viisitoista vuotta.

Mikäli tuomitun tulee samalla kertaa suorittaa useita määräaikaisia vankeusrangaistuksia, joista ei kuitenkaan muodosteta yhteistä vankeusrangaistusta, lasketaan nämä rangaistukset vankilassa yhteen. Määräaikaisen vankeusrangaistuksen yhteenlaskettu aika ei saa olla pitempi kuin kaksikymmentä vuotta, poislukien tilanne, jossa määräaikaista vankeusrangaistusta suorittava vanki tai tutkintavanki syyllistyy murhaan, tappoon, surmaan, törkeään pahoinpitelyyn, panttivangin ottamiseen, törkeään terveyden vaarantamiseen tai muuhun laissa tarkemmin määritettyyn vakavaan rikokseen. Tässä tilanteessa tuomioistuin voi virallisen syyttäjän vaatimuksesta määrätä, että rangaistuksia yhteen laskettaessa ei sovelleta 20 vuoden maksimiaikaa.

Vankeuteen tuomittaessa ajan yksikköinä käytetään vuosia, kuukausia ja päiviä. Kolmea kuukautta lyhyempi rangaistus tuomitaan päivinä.

Elinkautinen vankeusrangaistus käsittää ja sisältää kaikki vankeusrangaistukset, sekä sakon muuntorangaistukset ja arestirangaistukset.

Nopeaa apua lakiasioihin.