Mikäli yhdestä tai useammasta rikoksesta voi rangaistuksena seurata vain sakkoa, katsotaan sakkojen vastaavan eri rikosten enimmäisrangaistusten yhteisaikaa laskettaessa yhteensä yhtä kuukautta vankeutta. Mikäli rikoksen tehnyt henkilö tuomitaan samalla kertaa sakkorangaistukseen kahdesta tai useammasta rikoksesta, tuomitaan hänet kyseisistä rikoksista yhteiseen sakkorangaistukseen. Yhteinen sakkorangaistus saa olla määrältään enintään 240 päiväsakkoa, eikä yhteinen sakkorangaistus saa määrältään olla eri rikosten enimmäisrangaistusten yhteismäärää ankarampi. Edellä esitetty ei sovellu euromääräisesti tuomittavaan uhkasakkoon.

Nopeaa apua lakiasioihin.