Mikäli rikoksen tehnyt henkilö tuomitaan samalla kertaa vankeusrangaistukseen kahdesta tai useammasta rikoksesta, tuomitaan hänet lähtökohtaisesti kyseisistä rikoksista yhteiseen vankeusrangaistukseen. Mikäli kyseessä on tilanne, jossa jostakin toteutetusta rikoksesta olisi tuomittava vankeutta ja yhdestä tai useammasta muusta rikoksesta tuomittava sakkoa, on tuomioistuimella mahdollisuus tuomita kaikista rikoksista yhteinen vankeusrangaistus, taikka joistakin kyseessä olevista rikoksista yhteinen vankeusrangaistus ja tämän ohella muista rikoksista sakkoa. Mikäli kyseessä on tilanne, jossa jostakin toteutetusta rikoksesta olisi tuomittava rangaistukseksi elinkautinen vankeusrangaistus, tuomitaan elinkautinen vankeusrangaistus yhteiseksi rangaistukseksi kaikista rikoksista.

Yhteistä rangaistusta määrättäessä on eri rikoksista seuraava ankarin enimmäisrangaistus mahdollista ylittää, mutta ei kuitenkaan siten, että määrättävä rangaistus olisi eri rikosten yhteenlaskettua enimmäisrangaistusten yhteisaikaa pidempi. Tämän ohella ei ankarinta enimmäisrangaistusta saa ylittää enempää kuin yhdellä vuodella, mikäli ankarin yksittäinen enimmäisrangaistus olisi vankeutta vähemmän kuin puolitoista vuotta; taikka, kahdella vuodella, mikäli ankarin yksittäinen enimmäisrangaistus olisi vankeutta vähemmän kuin neljä vuotta; taikka, kolmella vuodella, mikäli ankarin yksittäinen enimmäisrangaistus olisi vankeutta vähintään neljä vuotta. Määrättävä rangaistus ei kuitenkaan niin ikään saa olla lyhyempi kuin eri rikoksista seuraava ankarin vähimmäisrangaistus.

Nopeaa apua lakiasioihin.