Pelottaako rikosrekisteri?

Rikosrekisteri on valtakunnallinen oikeusrekisterikeskuksen ylläpitämä keskusrekisteri. Rekisteriin kerätään tietoja, joita tarvitaan rangaistusten määräämistä ja täytäntöönpanoa varten. Tietoja voidaan käyttää myös henkilön luotettavuuden ja henkilökohtaisen soveltuvuuden selvittämisessä ja arvioinnissa. Ote rikosrekisteristä vaaditaan muun muassa pyrittäessä työhön, jossa työskennellään lasten parissa. Rekisteriin merkitään lähinnä vapausrangaistukseen tuomittujen tietoja. Sakkorangaistukseen johtaneet teot eivät päädy rikosrekisteriin.

Rikosrekisteri ei ole julkinen. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa erityisestä syystä tuomioistuimelle, viralliselle syyttäjälle, rikosseuraamusvirastolle, kriminaalihuoltolaitokselle, vankeinhoitolaitokselle, oikeuskanslerille, eduskunnan oikeusasiamiehelle sekä esitutkintaviranomaiselle. Sen lisäksi tietoja voidaan luovuttaa Suomen viranomaiselle mm. passia, lapsen huostaanottoa tms. koskevassa asiassa. Yksityinen ihminen saa itseään koskevan rikosrekisteriotteen viisumia, työlupaa, oleskelulupaa tai muuta niihin verrattavaa syytä varten. Rikosrekisterissä olevat tiedot poistetaan 5-20 vuoden kuluttua riippuen rangaistuksen ankaruudesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.