Virkavallan anastukseksi katsotaan tilanne, jossa henkilö toista erehdyttääkseen ryhtyy ilman lakiin perustuvaa oikeutta toimeen, jonka vain julkista valtaa käyttävä toimivaltainen viranomainen saa tehdä; taikka muuten esiintyy virkatehtävässä olevana julkista valtaa käyttävänä virkamiehenä. Virkavallan anastuksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.