Ulkomaiselta alukselta talousvyöhykkeellä tehty ympäristörikos

Ulkomaalaisen aluksen Suomen talousvyöhykkeellä aiheuttamasta vesien pilaantumisesta, joka katsotaan ympäristön turmelemiseksi, törkeäksi ympäristön turmelemiseksi, tuottamukselliseksi ympäristön turmelemiseksi taikka ympäristörikkomukseksi, tuomitaan sakkoa.

Nopeaa apua lakiasioihin.