Laissa on erityinen säännös sen varalle, että tietyn ympäristörikoksen tekee ulkomainen alus. Lainkohdan tarkoittama talousvyöhyke on Suomen aluemerta laajempi vyöhyke, joka kuitenkin kuuluu Suomen lainkäyttövaltaan.

Rikoksessa on kyse ulkomaalaisen aluksen Suomen talousvyöhykkeellä aiheuttamasta vesien pilaantumisesta, joka katsotaan ympäristön turmelemiseksi, törkeäksi ympäristön turmelemiseksi, tuottamukselliseksi ympäristön turmelemiseksi taikka ympäristörikkomukseksi. Vesien pilaantuminen voi siten olla seurausta tahallisesta, törkeän huolimattomasta tai tuottamuksellisesta toiminnasta.

Ulkomaiselta alukselta talousvyöhykkeellä tehdystä ympäristörikoksesta tuomitaan sakkoa.


Lähde §: rikoslaki, merenkulun ympäristönsuojelulaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 8.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.