Määritetty erityinen henkilöön liittyvä olosuhde, joka poistaa jonkin muutoin rikollisen teon rangaistavuuden, taikka vähentää tai enentää sitä, koskee ainoastaan kyseistä mainitussa suhteessa olevaa tekijää, yllyttäjää tai avunantajaa. Yllyttäjää tai avunantajaa ei vastaavasti vapauta rangaistusvastuusta se, ettei häntä koske sellainen erityinen henkilöön liittyvä olosuhde, joka liittyy tekijän teon rangaistavuuteen.

Nopeaa apua lakiasioihin.