Oikeushenkilössä tosiasiallista päätösvaltaa käyttävä henkilö, taikka oikeushenkilön puolesta työ- tai virkasuhteessa tai toimeksiannon perusteella muutoin toimiva henkilö voidaan lähtökohtaisesti tuomita oikeushenkilön toiminnassa tehdystä rikoksesta rangaistukseen siitä huolimatta, ettei hän itse täytä rikoksen tunnusmerkistössä tekijälle asetettuja erityisehtoja, mikäli oikeushenkilö nuo ehdot täyttää. Sama koskee elinkeinonharjoittajan liikkeeseen kuuluvaa tai muuhun oikeushenkilön toimintaan rinnastettavaa järjestäytynyttä toimintaa.

Nopeaa apua lakiasioihin.