Rikoksen yrityksestä ei rangaista, mikäli rikoksentekijä on vapaaehtoisesti luopunut rikoksen saattamisesta loppuun kesken rikoksen toteuttamisen, taikka mikäli hän muuten on estänyt rikoksella aiotun seurauksen syntymisen, nk. tehokas katuminen. Mikäli rikoksessa on mukana useita osallisia, vapauttaa yrityksestä luopuminen ja tehokas katuminen tekijän, yllyttäjän tai avunantajan vastuusta ainoastaan silloin, mikäli hän on omalla toiminnallaan saanut myös muut osalliset luopumaan rikoksen täyttämisestä, taikka muuten omalla toiminnallaan kyennyt estämään aiotun seurauksen syntymisen, taikka muulla tavalla poistanut oman toimintansa merkityksen toteutuvan rikoksen toteuttamisessa. Mikäli rikos jää toteutumatta epäonnistumisen vuoksi, ei tätä katsota edellä tarkoitetuksi tehokkaaksi katumiseksi. Rikoksen yrityksestä ei kuitenkaan rangaista, mikäli rikos jää täyttymättä tai aiottu seuraus syntymättä rikoksen tekijästä, yllyttäjästä tai avunantajasta riippumattomasta syystä, mutta tämä on siitä huolimatta itse vapaaehtoisesti ja tosissaan pyrkinyt estämään rikoksen täyttymisen tai aiotun seurauksen syntymisen. Mikäli tehokkaan katumisen yhteydessä toteutuu muu rikos, ei katumien vapauta tämän rikoksen vastuuvelvollisuudesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.