Kuka on oikeudellisessa vastuussa tekemistään rikoksista?

Rikosoikeudellinen vastuu edellyttää henkistä kypsyyttä ja terveyttä. Ihminen, joka on henkisesti kypsä ja psyykkisesti terve, on syyntakeinen. Pieni lapsikin voi tehdä teon, joka voidaan määritellä rikokseksi, mutta häntä ei voida asettaa siitä vastuuseen. Hän on siis syyntakeeton. Lapsi tai henkisesti sairas ihminen ei välttämättä osaa ajatella tekojensa seurauksia tai ei edes ymmärrä tekonsa merkitystä.

Rikosoikeudellinen vastuu alkaa 15 vuoden iässä. Tämä perustuu siihen, että sen ikäisen ajatellaan olevan henkisesti niin kypsä, että hän osaa ajatella tekojensa seurauksia. Rikosoikeudelliselle vastuulle ei ole määritelty yläikärajaa.

Syyllisyys edellyttää myös henkistä terveyttä. Terveys arvioidaan lääketieteellisesti, mutta syyllisyysarviointi on lääketieteen ja oikeustieteen yhteistyön tulos. Yksinkertaisesti voidaan ajatella, että ihminen on silloin syyllinen, jos hänellä olisi ollut mahdollisuus toimia toisin. Jos tämä mahdollisuus puuttuu, rikosoikeudellinen vastuu väistyy. Esimerkiksi voimakas psykoosi poistaa vastuun. Syyllisyyden ratkaisee kuitenkin lopulta aina tuomioistuin, ei lääkäri.

Nopeaa apua lakiasioihin.