Mikäli kyseessä on jo aloitetun tai välittömästi uhkaavan oikeudettoman hyökkäyksen torjumiseksi tarpeellinen puolustusteko, on tämä hätävarjeluna sallittu eikä rikoksena rangaistava, ellei puolustava teko ilmeisesti ylitä sitä, mitä voidaan kokonaisuutena arvioiden pitää puolustettavana, otettaessa huomioon hyökkäyksen laatu ja voimakkuus, sekä puolustautuja ja hyökkääjä henkilöinä, sekä muut vallitsevat olosuhteet, nk. hätävarjelu. Mikäli puolustuksessa sen sijaan syyllistytään sallitun puolustautumisen ylittämiseen, on teko rangaistava, nk. hätävarjelun liioittelu. Kuitenkin, edellisestä poiketen, tekijä on hätävarjelun liioittelunkin ollessa kyseessä rangaistusvastuusta vapaa, mikäli olosuhteet olivat sellaiset, ettei tekijältä kohtuudella olisi voinut vaatia muunlaista suhtautumista, ottaen huomioon hyökkäyksen vaarallisuus ja yllätyksellisyys sekä tilanne kokonaisuutena.

Nopeaa apua lakiasioihin.