Mikäli rikoksen tekijä erehtyy pitämään tekoaan sallittuna, on hän rangaistusvastuusta vapaa, mikäli erehtymistä voidaan pitää ilmeisen anteeksiannettavana johtuen kyseisen lain puutteellisesta tai virheellisestä julkistamisesta; tai, lain sisällön erityisestä vaikeaselkoisuudesta; tai, viranomaisen virheellisestä neuvosta; tai muusta näihin rinnastettavasta seikasta, nk. kieltoerehdys.

Nopeaa apua lakiasioihin.