Kannattaako tuotevastuista sopia?

Tuotevastuuriskejä pyritään usein rajoittamaan vastuuta koskevin etukäteissopimuksin. Esimerkiksi tuotteen maahantuoja saattaa olla halukas järjestelemään tuotevastuukysymyksiä sekä tuotteen valmistajan että sen loppukäyttäjien suhteen. Maahantuojan etujen mukaista on sopimuksin saada valmistaja vastuuseen tuotteesta aiheutuvista vahingoista. Suhteessa tuotteen loppukäyttäjiin maahantuoja taas saattaa pyrkiä poistamaan tai ainakin rajoittamaan korvausvastuutaan mm. vastuunrajoitusehdoin. Vastuunrajoitusehtojen käytöllä ei kuitenkaan voida sulkea pois kaikkea korvausvastuuta. Niiden käyttö osoittaa kuitenkin tietynlaista huolellisuutta asian suhteen ja voi siten toimia huolellisuutta todistavana seikkana.

Nopeaa apua lakiasioihin.