Nouto esitutkintaan

Nouto esitutkintaan edellyttää yleensä ensin kutsua. Esitutkinta on rikoksen tutkintaa. Yleisin syy kutsua henkilö esitutkintaa on kuulustelu joko rikoksesta epäillyn, asianomistajan tai todistajan asemassa. Noutoa voidaan käyttää kuitenkin kaikkien esitutkintatoimenpiteiden… Lue lisää »

Esitutkintaperiaatteet

Esitutkintaperiaatteet turvaavat esitutkinnan kulkua. Oikeusperiaatteilla voi olla merkitystä yksittäisen esitutkintaa koskevan säännöksen tulkinnassa. Periaatteiden tulkinta- ja ohjausvaikutus korostuu myös silloin, kun laki on monitulkintaista tai aukollista. Periaatteet myös ohjaavat viranomaistoimintaa… Lue lisää »

Esitutkinta: Esitutkinta-aineiston tallentaminen

Kuulustelusta tulee laatia kuulustelupöytäkirja kuulusteltavan käyttämällä kielellä. Niin ikään muistakin esitutkintatoimenpiteistä tulee laatia pöytäkirja tai tehdä merkintä muuhun asiakirjaan. Pöytäkirjattu kertomus tulee heti kuulustelun päätyttyä lukea kuulusteltavalle ja antaa hänen… Lue lisää »

Puhelimen salakuuntelu ja salakatselu

Kuunteleeko poliisi kaikki puheluni? Puhelimien salakuuntelua tai salakatselua ei saa kohdistaa epäillyn ja hänen oikeudenkäyntiavustajansa tai epäillyn ja papin välisiin keskusteluihin. Myös epäillyn keskustelut läheistensä kanssa ovat kuuntelukiellossa, ellei epäillystä… Lue lisää »

Teknisen tarkkailun edellytykset?

Kuka päättää tekniseen tarkkailuun ryhtymisestä? Kuullaanko minua? Esitutkinnan suorittava viranomainen voi katsoa teknisen tarkkailun olevan erittäin tärkeää rikoksen selvittämiseksi. Teknisen tarkkailun aloittamiseen on saatava tuomioistuimen lupa. Lupa-asian käsittelyssä noudatetaan vangitsemisasian… Lue lisää »

Esteellisyysperusteet esitutkinnassa

Esteellisyysperusteet esitutkinnassa muodostavat virkamiehen esteellisyyden. Menettelyllisesti esteellisyydestä päättää virkamies itse tai tutkinnanjohtaja; tätä käsittelevään artikkeliin on linkki alla. Esteellisyys esitutkinnassa – esteellisyyden poistava menettely   Esteellisyysperusteet esitutkinnassa Esitutkintavirkamies on esteellinen… Lue lisää »