Törkeä maanpetos

Mikäli maanpetoksessa aiheutetaan vaara valtakunnan tai sen osan joutumisesta vieraan vallan alaiseksi taikka muuten aiheutetaan Suomelle erityisen suurta vahinkoa ja maanpetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi maanpetokseksi.… Lue lisää »

Tuottamuksellinen turvallisuussalaisuuden paljastaminen

Mikäli kyseessä on tilanne, jossa henkilö törkeästä huolimattomuudesta oikeudettomasti luovuttaa, ilmaisee, julkistaa taikka välittää toiselle tiedon seikasta, joka on Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi määrätty salassa pidettäväksi, katsotaan teko tuottamukselliseksi turvallisuussalaisuuden… Lue lisää »

Sotaan yllyttäminen

Sotaan yllyttämisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa joku Suomessa tai Suomen kansalainen Suomen ulkopuolella toimii Suomea koskevan sotilaallisen tai kansainvälisen poliittisen kriisin aikana tai sellaisen uhatessa siten, että hän toimintansa selvänä tarkoituksena… Lue lisää »

Törkeä vakoilu

Mikäli vakoilu tehdään poikkeuksellisissa oloissa; taikka, koskee Suomen maanpuolustukselle, turvallisuudelle, ulkomaansuhteille tai kansantaloudelle erittäin merkittävää seikkaa; taikka on omiaan aiheuttamaan erityisen suurta vahinkoa, ja vakoilu on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä,… Lue lisää »

Turvallisuussalaisuuden paljastaminen

Turvallisuussalaisuuden paljastamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö oikeudettomasti luovuttaa, ilmaisee, julkistaa taikka välittää toiselle, taikka tällaista tarkoitusta varten oikeudettomasti hankkii tiedon sellaisesta asiasta, joka on Suomen ulkoisen turvallisuuden vuoksi määrätty salassa… Lue lisää »

Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantaminen

Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö joko väkivaltaa käyttämällä tai sillä uhkaamalla, taikka vieraan valtion sotilaallisen tai taloudellisen painostuksen tai tuen avulla pyrkii saattamaan Suomen tai osan Suomesta vieraan… Lue lisää »

Maanpetos

Maanpetoksella tarkoitetaan tilannetta, jossa Suomen kansalainen, Suomea koskevan sodan, tai aseellisen selkkauksen tai miehityksen aikana, tai sellaisen välittömästi uhatessa liittyy vihollisen asevoimiin; taikka, osallistuu sotatoimiin tai muihin sotilaallisiin toimiin Suomea… Lue lisää »

Luvaton tiedustelutoiminta

Luvattomalla tiedustelutoiminnalla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö joko vierasta valtiota vahingoittaakseen tai toista vierasta valtiota hyödyttääkseen hankkii tietoja vieraan valtion maanpuolustuksesta, turvallisuudesta tai niihin välittömästi vaikuttavista seikoista ja siten aiheuttaa vahinkoa… Lue lisää »

Maanpetoksellinen yhteydenpito

Maanpetoksellisella yhteydenpidolla tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö tarkoituksenaan tehdä maanpetosrikos, ryhtyy yhteydenpitoon vieraan valtion tai sen asiamiehen kanssa. Maanpetoksellisesta yhteistyöstä tuomitaan sakkoa, tai vankeutta enintään kaksi vuotta.