Poliisitutkinta

Rikoksen johdosta tapahtuvaa tutkintaa kutsutaan esitutkinnaksi. Muuta lailla poliisin suorittamaksi säädetty tutkintaa nimitetään poliisitutkinnaksi. Huomattavaa on, että rikostapauksissa valtaosa poliisin tekemistä toimenpiteistä ja pakkokeinoista tehdään esitutkintalain tai pakkokeinolain perusteella. Poliisitutkinnan… Lue lisää »

Poliisilakiperustaiset kiinniotot eivät edellytä rikosta

Poliisilakiperustaiset kiinniotot ovat kiinniottoja, jotka tehdään poliisilaissa määriteyillä perusteilla. Poliisilakiperusteinen kiinniotto tehdäänkin usein ilman rikosepäilyä. Poliisilakiperustaiset kiinniotot on erotettava rikostutkintaan liittyvistä kiinniotoista. Sen lisäksi, että kiinnioton lakiperuste on kiinniottolajeissa eri,… Lue lisää »

Poliislaki: Yleiset periaatteet

Mitä periaatteita poliisi joutuu noudattamaan toiminnassaan? Poliisin toiminta ei saa perustua mielivaltaan. Poliisin on noudatettava seuraavia periaatteita käyttäessään virkansa suomaa valtaa. Poliisin on toimittava asiallisesti ja puolueettomasti sekä sovinnollisuutta edistäen.… Lue lisää »

Poliisilaki: Valeosto

Millä edellytyksillä voidaan toimia ilman oikeaa henkilöllisyytä? Poliisilla on oikeus valeostoon, jos se on välttämätöntä kätkemisrikoksen tai varkauden taikka sellaisen rikoksen estämiseksi, paljastamiseksi tai selvittämiseksi, josta säädetty ankarin rangaistus on… Lue lisää »

Poliisilaki: Vaarallisen teon ja tapahtuman estäminen

Missä tilanteessa poliisi voi rikkoa kotirauhaa? Poliisilla on oikeus päällystöön kuuluvan määräyksestä ja kiireellisessä tapauksessa ilman määräystäkin päästä rakennukseen, muuhun kotirauhan suojaamaan paikkaan tai kulkuneuvoon, jos on perusteltua syytä olettaa,… Lue lisää »

Kiinniotto rikoksilta ja häiriöiltä suojaamiseksi

Kiinniotto rikoksilta ja häiriöiltä suojaamiseksi tapahtuu poliisilain perusteella. Kiinniotto tällä perusteella on lyhytaikainen, enintään 24 tuntia. Päätöksentekijää ei ole sidottu päivittäisorganisaatioon hierarkiaan, vaan päätöksen kiinniotosta voi tehdä toimivaltainen konstaapeli vanhemmasta konstaapelista… Lue lisää »

Poliisilaki: Poliisivaltuudet

Missä poliisi voi toimia? Lähtökohta on se, että poliisilla on tehtäväänsä suorittaessaan koko maassa poliisilaissa säädetyt valtuudet. Käytännössä poliisi on velvollinen toimimaan sen poliisiyksikön toimialueella, johon hänet on sijoitettu. On… Lue lisää »

Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelu

Poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelu on tarkoin laissa säädeltyä. Laki koskee tutkintavankien, pidätettyjen ja kiinni otettujen kohteluun. Vapautensa menettäneen oikeuksia ei saa rajoittaa enempää kuin vapauteen kohdistuvan toimenpiteen tarkoitus, säilytysvarmuus, säilytystilan järjestyksen… Lue lisää »