Väärän todistuksen antaminen viranomaiselle

Mikäli henkilö antaa viranomaiselle oikeudellisesti merkityksellisen totuudenvastaisen kirjallisen todistuksen taikka siihen rinnastettavan teknisen tallenteen, taikka laadittuaan tällaisen todistuksen tai tallenteen antaa sen toiselle henkilölle edellä tarkoitettuun tarkoitukseen käytettäväksi, katsotaan teko… Lue lisää »

Vangin varustautuminen aseella

Mikäli vanki, pidätetty tai viranomaisen huostassa oleva kiinniotettu taikka sotilaskurinpitolaissa tarkoitettuun arestiin määrätty henkilö vastoin hänen tietoonsa saatettua kieltoa valmistaa, hankkii tai pitää hallussaan ampuma- tai teräaseen tai niihin rinnastettavan… Lue lisää »

Virkamiehen vastustaminen

Mikäli virkamiehen väkivaltainen vastustaminen, ottaen huomioon väkivallan tai uhkauksen vähäisyys taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen tehty lieventävien asianhaarojen vallitessa, katsotaan teko virkamiehen vastustamiseksi. Virkamiehen vastustamisesta tuomitaan sakkoa… Lue lisää »

Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen

Virkamiehen väkivaltaisella vastustamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö joko käyttää tai uhkaa käyttää väkivaltaa pakottaakseen virkamiehen tekemään tai jättämään tekemättä julkisen vallan käyttöä sisältävän virkatoimen; taikka, muuten käyttää tai uhkaa käyttää… Lue lisää »

Virkavallan anastus

Virkavallan anastukseksi katsotaan tilanne, jossa henkilö toista erehdyttääkseen ryhtyy ilman lakiin perustuvaa oikeutta toimeen, jonka vain julkista valtaa käyttävä toimivaltainen viranomainen saa tehdä; taikka muuten esiintyy virkatehtävässä olevana julkista valtaa… Lue lisää »

Väärän henkilötiedon antaminen

Mikäli henkilö erehdyttääkseen viranomaista ilmoittaa nimensä väärin taikka muuten antaa henkilöllisyydestään väärän tai harhaanjohtavan tiedon taikka sanotussa tarkoituksessa käyttää toisen henkilötodistusta, passia, ajokorttia tai muuta sen kaltaista todistusta, katsotaan teko… Lue lisää »