Lomauttamisen on liityttävä työn vähentymiseen. Työ voi olla vähentynyt taloudellisista tai tuotannollisista syistä pysyvästi. Työ tai työn tarjoamisedellytykset ovat voineet vähentyä myös tilapäisesti eli maksimissaan 90 päivän ajaksi. Jos lomautusta ei ole suoritettu näillä perusteilla, lomautus on laiton.

Työntekijää ei saa lomauttaa häneen käytökseensä tai henkilöön liittyvästä syystä. Toisin sanoen kurinpidollinen lomauttaminen ei ole sallittua. Sen sijaan työnantaja voi vapauttaa työntekijän palkattomaksi määräajaksi työstä. Se on eri asia kuin lomautus ja lievempi vaihtoehto työsuhteen irtisanomiselle tai purkamiselle.

Jos työnantaja voi tarjota vähentyneen työn tilalle muuta työntekijälle sopivaa työtä, lomautusoikeutta ei ole. Esimerkiksi työnantajalla voi olla vapaana työpaikka, joka ei vastaa lomautettavan työsopimuksen mukaista työtä. Jos työpaikka kuitenkin vastaa lomautettavan koulutusta, ammattitaitoa tai kokemusta, sitä pitää tarjota lomautettavalle.

Jos työnantaja on lomauttanut työntekijän lainvastaisesti ilman perusteita, voi seurauksena olla vahingonkorvausvelvollisuus. Laittomasti lomautettu työntekijä voi vaatia työnantajalta vahingonkorvausta.

Vahingonkorvaus lasketaan työntekijän todellisen ansionmenetyksen mukaisesti. Lomautetulle maksettavalla työttömyyspäivärahalla on vaikutusta vahingonkorvauksen määrään.

Nopeaa apua lakiasioihin.