Lomautus päättyy, kun työnantaja ilmoittaa töiden jatkumisesta ja työntekijä palaa takaisin töihin.

Kun lomautus on määräaikainen, lomautus päättyy määräajan päättyessä. Tämän jälkeen työt jatkuvat normaalisti. Osapuolet voivat myös sopia keskenään, että työt aloitetaan ennen määräajan päättymistä.

Kun lomautus on toistaiseksi voimassaoleva, työnantajan on ilmoitettava työntekijälle lomautuksen päättymisestä vähintään seitsemän (7) päivää ennen työnteon jatkumista. 7 päivän varoaika on säädetty työntekijän suojaksi, sillä näin työntekijälle jää kohtuullinen aika varautua töihin palaamiseen. Jos työnantaja ilmoittaa alle 7 päivän varoajalla töiden alkamisesta, työntekijä voi kuitenkin noudattaa säädettyä 7 päivän varoaikaa. Osapuolet voivat sopia myös pidemmästä ilmoitusajasta.

Jos työntekijä on ottanut lomautuksen ajaksi muuta työtä vastaan, hänellä on oikeus irtisanoa tuo toissijainen työsopimuksensa viiden (5) päivän irtisanomisajalla työsopimuksen kestosta riippumatta.

Koska irtisanomisaika on merkittävän lyhyt, lomautetun työntekijän kannattaa kertoa ensisijaisesta työpaikastaan ja lomautuksestaan työhönoton yhteydessä uudelle työnantajalleen. Jos työntekijä ei ole kertonut toissijaiselle työnantajalleen lomautuksestaan, hänelle saattaa syntyä vahingonkorvausvelvollisuus toissijaiselle työnantajalle. Edellytyksenä vahingonkorvausvelvollisuudelle kuitenkin on, että lyhyestä irtisanomisajasta aiheutuu toissijaiselle työnantajalle vahinkoa.

Nopeaa apua lakiasioihin.