Lomautus on luonteeltaan väliaikainen toimenpide, ja sen perusteeksi tarvitaan aina työn vähentyminen. Kun lomauttamisen perusteet eivät ole enää voimassa, työnantajan tulee lopettaa lomautus. (katso artikkeli ”lomauttamisen perusteet”) Kun työtä siis on taas tarjolla, vaikkakin vain väliaikaisesti, työnantajan on annettava lomautetulle työntekijälle mahdollisuus palata takaisin työhön.

Lain mukaan ainoa tapa muuttaa lomautuksen alkamisajankohtaa on perua lomautus ja antaa uusi lomautusilmoitus. Sen sijaan työehtosopimuksissa on usein säännelty myös lomautuksen siirtämisestä ja keskeyttämisestä, jotka eivät vaadi uuden lomautusilmoituksen tekemistä väliaikaista työtä tehdessä.

Lomautuksen peruuttamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa työnantaja lomautusilmoitusaikana peruuttaa tekemänsä lomautusilmoituksen ja tarjoaa työntekijälle työtä. Toisin sanoen hän peruuttaa antamansa lomautusilmoituksen ennen kuin lomautus kerkeää edes alkaa. Lomautuksen peruuttaminen tehdään siis lomautusilmoitusaikana, ennen lomautuksen alkamista. Tällöin jo annettu lomautusilmoitus menettää merkityksensä. Jos työnantaja joutuu lomauttamisen peruuttamisen jälkeen myöhemmin lomauttamaan työntekijöitään, tulee käydä uudet YT-neuvottelut tai työnantajan mahdollisuudet tarjota työtä tulee olla jälleen vähentyneet tilapäisesti.

Lomautuksen siirtäminen on eri asia kuin peruuttaminen. Myös siirtäminen tapahtuu lomautusilmoitusaikana, ennen lomautuksen alkamista. Lomautuksen siirtämisessä on kyse siitä, että työnantaja on antanut lomautusilmoituksen, mutta lomautus ei ole vielä kerinnyt alkaa. Ennen lomautuksen alkamista ilmaantuukin vielä hetkellisesti väliaikaista työtä. Työnantaja tarjoaa tuota väliaikaista työtä lomautettavalle työntekijälle ja siirtää lomautuksen alkamisaikaa. Tällöin puhutaan lomautuksen alkamisajankohdan siirtämisestä. Lomautusta voidaan kuitenkin tällä perusteella siirtää vain kerran siten, ettei tarvitse antaa uutta lomautusilmoitusta. Lomautusta voidaan siirtää vain enintään sillä määrällä, jonka lomautusilmoitusaikana ilmaantuva työ kestää.

Lomautuksen keskeyttäminen sen sijaan sijoittuu jo lomautuksen voimassaoloaikaan. Keskeyttämisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa lomautus keskeytyy tilapäisen työnteon takia. Toisin sanoen työnantalle on ilmaantunut hetkellisesti työtä, jota hän tarjoaa lomautetulle. Lomautettu palaa hetkellisesti takaisin töihin työnantajalleen “työkeikalle”. Kun työkeikka on tehty, lomautus jatkuu välittömästi ilman, että siitä annetaan uusi ilmoitus.

Lomautuksen siirtäminen ja keskeyttäminen on mahdollista vain, jos työnantaja ja työntekijä ovat siitä sopineet esimerkiksi TES:n kautta.

Nopeaa apua lakiasioihin.