Kun lomautustarve iskee alle 20 työntekijän yritykseen, työnantajalla on ennakkoselvitysvelvollisuus.

Kun työnantaja saa tietoonsa lomautusten tarpeen, hänen on viipymättä esitettävä työntekijälle ennakkoselvitys tulevista lomautuksista. Selvitys voidaan antaa suullisesti tai kirjallisesti. Selvityksestä on käytävä ilmi a) lomautuksen peruste, b) lomautuksen laajuus, c) lomautuksen toteuttamistapa sekä d) lomautuksen alkamisajankohta ja kesto.

Työntekijöille tai heidän edustajilleen on annettava mahdollisuus lausua mielipiteensä annetusta selvityksestä. Toisin sanoen heille on annettava tilaisuus kertoa mielipiteensä esimerkiksi siitä, kuinka kauan lomautus kestää.

Ennakkoselvitysvelvollisuutta ja kuulemisvelvollisuutta ei ole, jos yrityksessä työskentelee 20 työntekijää tai enemmän. Tällöin yrityksessä on käytävä YT-neuvottelut, jos tulee tarve lomauttaa työntekijöitä. YT-neuvottelujen kautta työntekijät ja heidän edustajansa saavat samat tiedot ja saman oikeuden lausua lomauttamisista, kuin ennakkoselvityksen kautta.

Ennakkoselvityksen tai YT-neuvottelujen jälkeen työnantajan on annettava työntekijöille lomautusilmoitus.

Nopeaa apua lakiasioihin.