Kun työnantaja on tehnyt päätöksen lomautuksista, työnantajan on ilmoitettava lomauttamisesta työntekijälle viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkamista. Tätä ilmoitusta kutsutaan lomautusilmoitukseksi. TES:lla voidaan kuitenkin sopia pidemmästä tai lyhyemmästä ilmoitusajasta. Esimerkiksi TES:lla on voitu sopia, että lomautusilmoitusaika on yli vuoden mittaisissa työsuhteissa yksi (1) kuukausi.

Lomautusilmoitus on annettava työntekijälle henkilökohtaisesti. Se voidaan antaa kirjallisesti tai suullisesti. Jos lomautusilmoitusta ei jostain syystä voida antaa henkilökohtaisesti, saa sen toimittaa myös kirjeitse tai sähköisesti. Tällöinkin on kuitenkin toimittava siten, että työntekijä saa tiedon lomautuksesta viimeistään 14 päivää ennen lomautusta. Jos lomautukset kohdistuvat vähintään 10 työntekijään, on siitä ilmoitettava myös työ- ja elinkeinoministeriölle.

Lomautusilmoituksessa tulee ilmoittaa a) lomautuksen peruste b) lomautuksen alkamisaika ja c) lomautuksen kesto tai arvioitu kesto.

Poikkeuksellisesti lomautusilmoitusta ei ole tarvitse antaa, jos työnantajan ei tarvitse koko lomautusaikana maksaa muusta syystä palkkaa työntekijälle. Esimerkiksi kun työntekijä on perhevapaalla, opintovapaalla tai suorittamassa asevelvollisuuttaan koko lomautuksen keston ajan, lomautusilmoitusta ei tarvitse antaa. Tilanne on eri, jos työnantajalla on palkanmaksuvelvollisuus esimerkiksi äitiysvapaalla olevalle työntekijälle. Tällaiselle työntekijälle pitää antaa lomautusilmoitus hänen palatessaan töihin, jos lomautus halutaan voimaan äitiysvapaan päättymisen jälkeen.

Nopeaa apua lakiasioihin.