Työnantajalla on velvollisuus antaa työntekijälle todistus lomauttamisesta. Työntekijän on itse pyydettävä todistusta. Todistus on tarpeen esimerkiksi silloin, kun lomautettu hakee työttömyyspäivärahaa.

Lomautustodistuksesta on käytävä ilmi a) lomautuksen syy b) lomautuksen alkamisaika ja c) lomautuksen kesto tai arvioitu kesto.

Lomautustodistusta ei kuitenkaan tarvitse antaa, jos aikaisemmin on annettu lomautusilmoitus kirjallisena, ja lomautustodistuksessa vaaditut seikat ilmenevät siitä. Tällöin lomautusilmoitus käy todistuksena siitä, että lomautus on tapahtunut.

Nopeaa apua lakiasioihin.