Luontoiseduilla tarkoitetaan työnantajan muuna kuin rahana maksamia korvauksia työntekijälle. Työntekijä saa ne oman rahallisen palkkansa lisäksi. Ne ovat siis osa palkkaa, jotka maksetaan kuitenkin muuna kuin rahana. Tavallisimmat luontoisedut ovat asuntoetu, autoetu, puhelinetu ja ateriaetu.

Kun työntekijä lomautetaan, luontoisedut eivät enää ole hänen käytettävissään. Syy on se, että palkanmaksu lakkaa. Luontoisedut pitää käsittää osaksi palkkaa, joten niitä ei enää saa.

Työnantaja ja lomautettu voivat kuitenkin sopia luontoisetujen käytöstä myös lomautusaikana. Lomautettu voi siis käyttää luontoisetuja vain, jos tästä on sovittu työnantajan kanssa.

Osapuolet voivat esimerkiksi sopia, että lomautettu saa edelleen käyttää työautoaan lomautuksen aikana, mutta hän maksaa siitä työnantajalla vuokraa. Jos työnantaja antaa työntekijälle esimerkiksi työauton käyttöön lomautuksen ajaksi ilman vastiketta, tulee tällaisesta autoedusta maksaa normaalisti tulovero ja palkan sivukustannukset.

Asuntoetu on poikkeuksellinen. Asuntoedulla tarkoitetaan sitä, että työnantaja on järjestänyt työntekijälle asunnon ja hoitaa siihen liittyvät velvollisuudet, kuten vuokranmaksun. Työsopimuslain mukaan työntekijällä on oikeus käyttää hänelle palkkaetuna annettua asuinhuoneistoa myös lomautuksen aikana. Työnantajalla on kuitenkin oikeus periä kohtuullista vuokraa asunnon käytöstä lomautetulta työntekijältä. Vuokran perimisestä on ilmoitettava työntekijälle viimeistään kuukautta ennen vuokranmaksuvelvollisuuden alkamista, ja vuokraa saadaan periä aikaisintaan lomautuksen alkamista seuraavan toisen täyden kalenterikuukauden alusta.

Nopeaa apua lakiasioihin.