Varsinaisten neuvottelujen kesto riippuu siitä, kuinka moneen työntekijään YT-neuvottelujen toimenpiteet kohdistuvat. Neuvotteluaika alkaa kulua varsinaisten neuvottelujen alettua, ei neuvotteluesityksen antamispäivästä.

Jos toimenpide johtaa alle 10 työntekijän tai toimihenkilön osa-aikaistamiseen, irtisanomiseen tai lomauttamiseen, on neuvottelujen kestettävä vähintään seitsemän päivän ajan. Sama määräaika koskee neuvotteluja, joiden tarkoituksena on irtisanomisen sijaan lomauttaa työntekijä tai työntekijöitä enintään 90 päivän ajaksi.

Jos toimenpiteet johtavat vähintään 10 henkilön osa-aikaistamisiin, irtisanomisiin tai lomauttamisiin, on neuvottelumääräaika vähintään 6 viikkoa neuvottelujen alkamisesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.