Työnantajan velvollisuudet, kun irtisanominen tapahtuu YT-neuvottelujen seurauksena

Koska irtisanominen on työntekijän taloudelle radikaali muutos, täytyy ensin pohtia lievempien toimenpiteiden mahdollisuutta.

Laissa on säädetty työnantajalle uudelleensijoitus- ja koulutusvelvollisuus ennen irtisanomista. Se tarkoittaa, että jos yrityksessä on vapaita työpaikkoja tarjolla, niitä pitää tarjota ensisijaisesti YT-neuvottelujen seurauksena irtisanottaville työntekijöille. Tämä velvollisuus koskee vain avoinna olevaa uutta työtä. Jos työnantajalla ei ole avoinna uutta työpaikkaa, niin työnantajan ei tarvitse luoda sitä erikseen uudelleensijoitusvelvollisuuden täyttämiseksi.

Työtä pitää tarjota samasta yrityksestä, jossa työntekijä on aikaisemmin työskennellyt. Toimipisteet voivat kuitenkin sijaita eri puolella Suomea. Jos tämä ei ole mahdollista, töiden tarjoamisvelvollisuus ulottuu koko yrityskokonaisuuteen. Jos irtisanottavalle työntekijälle löytyy sopivaa työtä samaan yritysryhmään kuuluvista muista yrityksistä, on hänelle tarjottava mahdollisuus työllistyä siellä. Tarvittaessa työntekijää pitää kouluttaa uusiin tehtäviin.

Esimerkki: A:n työsopimus kaupan kanssa päättyy YT-neuvottelujen seurauksena. A on toiminut vaatemyyjänä X yrityksessä. X:llä on avoinna työpaikka naapurikaupungissa samaisen yrityksen toimipisteessä, vaatetuspuolella. Uudelleensijoitusvelvoitteen mukaan A:lle täytyy tarjota mahdollisuutta työllistyä siellä.

Työntekijälle pitää tarjota hänen työsopimuksensa mukaista työtä eli sitä työtä, josta työsopimuksessa on sovittu. Jos tämä ei ole mahdollista, työntekijälle on tarjottava aikaisempaa työtä vastaavaa työtä. Pyrkimyksenä on, että uusi työ vastaisi aina ehdoiltaan aikaisempaa työnkuvaa ja olisi työntekijän ammattitaidolle sopivinta.

Toissijaisesti työntekijälle on tarjottava muuta työtä, joka vastaa hänen koulutustaan, ammattitaitoaan tai kokemustaan. Näissä tilanteissa työntekijän henkilökohtaisilla ominaisuuksilla on merkitystä. Esimerkiksi kielitaidolla, asiakaspalveluhenkisyydellä ja soveltuvuudella työhön on vaikutusta siihen, millaista työtä irtisanottavalle työntekijälle on velvollisuus tarjota.

Nopeaa apua lakiasioihin.