Työnantajan velvollisuudet, kun irtisanominen tapahtuu YT-neuvottelujen seurauksena

Työnantajalla on velvollisuus sijoittaa työntekijä vapaana oleviin työtehtäviin. Tarvittaessa työnantajan on järjestettävä työntekijälle tarkoituksenmukainen ja kohtuullinen koulutus uusien työtehtävien suorittamiseksi. Jos työnantajalla on vapaana työpaikka, joka ei vastaa työntekijän koulutusta, hänen on koulutettava työntekijä avoimeen työtehtävään. Kyseeseen voi tulla täydennys-, jatko- tai uudelleenkoulutus.

Kouluttamisessa rajana on kohtuullisuus. Työnantajalta ei voida edellyttää työntekijän kouluttamista uusiin tehtäviin, jos työntekijän taidoista ja mahdollisuuksista menestyä uudessa työssä ei ole mitään kokemusta tai näkemystä. Kohtuullisuuden arvioinnissa huomioidaan myös työnantajan taloudelliset ja käytännön edellytykset koulutukseen. Työntekijän puolelta kohtuullisuusarvioinnissa huomioidaan työntekijän soveltuvuus vaadittavan koulutuksen vastaanottamiseen. Oikeuskäytännön mukaan kohtuullinen koulutus kestää yrityksen koosta riippuen muutamasta viikosta pariin kuukauteen.

Työntekijälle pitää tehdä selväksi, että annettu työtarjous koskien muuta työtä on vaihtoehtona irtisanomiselle.

Jos työnantaja ei voi tarjota kokoaikaista työtä, hänen pitää tarjota osa-aikaista työtä. Irtisanominen on vasta viimesijainen vaihtoehto.

Työnantajan uudelleensijoittamisvelvollisuus syrjäytyy silloin, jos työntekijä on vapaaehtoisesti sopinut työsuhteensa päättämisestä tai ottanut tietoisena vastaan sellaista työtä, joka on muuta kuin parhaiten itselleen sopivaa työtä.

Nopeaa apua lakiasioihin.