Onko sinulle sattunut korvaukseen oikeuttava potilasvahinko?

Potilasvahingolla tarkoitetaan terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutunutta vahinkoa, jos hoitoa on antanut terveydenhuollon ammattihenkilö. Hoitoa on vahinkoa aiheuttavasti voinut antaa esim. lääkäri, hammaslääkäri, fysioterapeutti tai sairaanhoitaja.

Potilasvahinkolain mukaan korvattavia vahinkoja ovat hoitovahinko, infektiovahinko, tapaturmavahinko, laitevahinko, palovahinko, lääkkeen toimittamisvahinko ja ns. kohtuuton vahinko. Jos sinulle on aiheutunut potilasvahinkoa, muista hakea korvausta Potilasvakuutuskeskuksesta kolmen vuoden kuluessa siitä, kun sait tietää vahingosta.

Nopeaa apua lakiasioihin.