Mikä on potilasvahinkolautakunnan rooli?

Potilasvahinkolautakunta on itsenäinen potilasvahinkoasioita käsittelevä asiantuntijaelin. Potilasvahinkolautakunnan tehtävänä on antaa suositus potilasvahinkoasian ratkaisemiseksi, jos korvauksenhakija, Potilasvakuutuskeskus tai terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittava sitä pyytää. Potilasvahinkojen korvaushakemukset on osoitettava potilasvakuutuskeskukselle.

Jos potilasvahinkoasia on tuomioistuimen käsiteltävänä, potilasvahinkolautakunta voi antaa asiasta tuomioistuimelle lausunnon. Lausuntoa voi tuomioistuimen lisäksi pyytää asianosainen itse.

Nopeaa apua lakiasioihin.