Pitävätkö sopimuksesi? Oletko saanut korvausta sopimusvahingoista?

Sopimukseen perustuva korvausvastuu on oma juttunsa, josta ei vahingonkorvauslain kaltaista yleislakia ole olemassa. Vahingonkorvauslaki ei nimittäin koske sopimuksiin perustuvia vahingonkorvauksia. Varallisuusoikeudellisia sopimuksia koskee lakia varallisuusoikeudellisista oikeustoimista.

Sopimusperusteisista korvauksista on runsaasti oikeuskäytäntöä. On myös olemassa tiettyjä sopimuksia koskevia erityislakeja, joissa voi olla säännöksiä sopimusrikkomusten varalle. Näin on mm. huoneenvuokrasopimusten ja kiinteistönkauppojen kohdalla asian laita. Joissakin erityislaeissa on viittaus oikeustoimilakiin esim. siltä osin, mitä sopimuksen sovitteluun tulee. Lailla sääntelemättömien sopimustyyppien kohdalla soveltuvat sopimusoikeuden yleiset periaatteet.

Sopimuksissa piilee yleensä aina riski. Sopimusrikkomuksiin voi sopimuksissa varautua esim. sopimussakosta sopimalla. Sopimusvapaus on laaja.

Nopeaa apua lakiasioihin.