Mitä ankara vastuu vahingosta tarkoittaa?

Elämässä aiheutuu vahinkoja, joista jonkun on katsottu olevan vastuussa tahallisuuden tai tuottamuksen puutteesta huolimatta. Suomalaisten oikeustajun on jo kauan oletettu vaativan, että tietyt vahingot tulee korvata, vaikka laiminlyöntiä ei löytyisikään kenenkään osapuolen toiminnasta. Tällaisesta vastuusta käytetään nimitystä ankara vastuu. Suomen vahingonkorvauslainsäädännössä ei ole säädetty ankarasta vastuusta, vaan sen toteutuminen on jäänyt oikeuskäytännön varaan.

Ankaralla vastuulla tarkoitetaan siis sitä, että esimerkiksi vaarallisen toiminnan harjoittaja on vastuussa hänen toiminnastaan aiheutuvista vahingoista aina. Hänen puolellaan ei tarvitse olla puutteellisuutta tai huolimattomuutta. Ankara vastuu koskee usein suuria energia- ja teollisuustuotantolaitoksia. Heidän ympäristölle aiheuttamat vahingot kuuluvat usein suoraan ankaraan vastuun piiriin. Myös erilaiset vaarallisen toiminnan harjoittajat kuten esim. ydinvoima- tai rautatieliikennetoimintaa harjoittavat yhtiöt joutuvat helposti ankarasta vastuusta johtuviin korvauskiistoihin.

Nopeaa apua lakiasioihin.