Korvataanko muunkin kuin surmateon aiheuttama henkinen kärsimys?

Vahingonkorvauslain mukaan korvausta voi saada myös sellaisesta henkisestä kärsimyksestä, joka on aiheutettu vapauteen, kunniaan tai kotirauhaan kohdistuneella rikoksella. Harkittavaksi voi tulla korvaus myös muun samankaltaisen teon yhteydessä. Oikeuskäytännössä henkisen kärsimyksen korvaamiseen on kuitenkin suhtauduttu pidättyvästi.

Korvausta henkisistä kärsimyksistä maksetaan samoin perustein kuin surmateonkin yhteydessä. Edellytyksenä on siten erityisen läheinen henkilösuhde ja teon osoittama tahallisuus tai törkeä tuottamus. Suhteen läheisyys, teon laatu ja muut olosuhteet otetaan korvausharkinnassa erityisinä tekijöinä huomioon.

Nopeaa apua lakiasioihin.