Onko julkisyhteisöllä korvausvastuuta?

Mikäli vahinko on aiheutunut julkisyhteisön työntekijän taikka yhteisöön virka- tai siihen verrattavassa palvelussuhteessa olevan henkilön virheestä tai laiminlyönnistä toiminnassa, niin julkisyhteisö rinnastetaan työnantajaan. Siten sitä koskevat samat säännöt kuin työnantajaa työntekijän aiheuttamien vahinkojen kohdalla. Lisäksi edellytetään, että vahinko ei ole tapahtunut julkista valtaa käytettäessä. Pääsääntöisesti yleinen vahingonkorvausvelvollisuus kohdistetaan siihen, jonka lukuun työ suoritetaan. Sen vuoksi jos esimerkiksi oppilas aiheuttaa koulun projektissa vahinkoa jollekin, niin koulu on korvausvelvollinen. Jos taas hoitolaitoksen hoidokki aiheuttaa hoitoon liittyvässä työnteossa vahinkoa, niin hoitolaitos vastaa vahingon korvaamisesta.

Nopeaa apua lakiasioihin.