Mikä on nuoren tai muun vajaavaltaisen korvausvastuu ja välttääkö juoppo vastuun?

Vahingonkorvausvastuu ei kysy ikää. Pienikin lapsi on vastuussa aiheuttamistaan vahingoista. Lasten ja nuorten kohdalla vahingonkorvauksen määrä on kuitenkin helpommin kohtuullistettavissa.

Alle 18-vuotias on velvollinen korvaamaan aiheuttamastaan vahingosta määrän, joka on hänen ikäänsä ja kehitystasoonsa, teon laatuun, vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuusoloihin sekä muihin olosuhteisiin katsoen kohtuullinen.

Mielisairaan, vajaamielisen tai sieluntoiminnaltaan muuten häiriintyneen henkilön vahingonkorvausvastuuta voidaan kohtuullistaa samoin perustein kuin nuoren kohdalla. Velvollisuuteen korvata vahinko täysimääräisesti tai osittain vaikuttaa mm. vahingon aiheuttajan tila.

Vahingon aiheuttaja ei kuitenkaan voi paeta vastuuta juomalla itsensä humalaan tai muutoin aiheuttamalla itselleen tilapäisen sieluntoiminnan häiriön. Itselle aiheutettua tilapäistä sieluntoiminnan häiriötä ei yksistään pidetä korvausvelvollisuutta vähentävänä perusteena.

Nopeaa apua lakiasioihin.