Onko sinulla korvaukseen oikeuttava pysyvä vika ja haitta?

Vahingosta aiheutunut pysyvä toiminnallinen haitta voi tulla korvattavaksi pysyvän vian ja haitan korvauksella. Korvauksen suuruuteen vaikuttaa vamman laatu, vahingoittuneen ikä ja joskus myös vahingonkärsineen ammatti ja harrastukset. Sama vika voi haitata eri ammateissa toimivia eri tavalla. Merkitystä on myös sillä tiesikö vahingonaiheuttaja henkilön työskentelevän vaikkapa mallina.

Vammat on sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä jaettu 1 – 20 haittaluokkaan, jotka ovat apuna korvausten määriä harkittaessa.

Nopeaa apua lakiasioihin.